Adress

Strandvallen 3, 30257 Halmstad

Ring oss

035 - 17 33 77

Maila oss


info@badrumsteamet.com

Plattsättning

Vi har alla behörigheter som krävs för att ditt golv eller badrum ska vara godkänt.

Vad är behörighet

Vi på BadrumsTeamet är specialister på plattsättning och har alla behörigheter som krävs för att ditt golv eller badrum ska vara godkänt och hålla i många år framöver.

Ett behörigt företag är utbildat av Byggkeramikrådet och har valt att arbeta enligt ”Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum”, som förkortas BBV.

Behörigheten ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt.
Företag som följer BBV använder godkända tätskiktssystem samt väljer i övrigt lämpliga material och konstruktioner.

Olika material

Keramiska plattor har egenskaper som innebär att de passar i de flesta sammanhang och klarar av de flesta påverkningar. De olika produkternas fysikaliska egenskaper gör att alla plattor inte kan användas överallt. Vissa begränsningar gäller bland annat för kakelplattor på grund av deras relativt höga porositet. Plattor på golv ska tåla avnötning och klara olika mått av halkdämpning etc.

Kakelplattor Rekommenderas endast för väggar inomhus. Kan användas både i våta och torra utrymmen men endast för väggar med måttliga påverkningar som till exempel bostädernas hygienutrymmen, badrum, toaletter och tvättstugor samt i kök. För väggar i lokaler med större mekanisk påverkan och påverkan av fukt, kemikalier etc. ska glaserade klinkerplattor väljas.

Klinkerplattor Rekommenderas både för väggar och för golv inomhus. Kan även med vissa restriktioner användas utomhus. Golv inomhus Hemmiljö: Glaserade och oglaserade klinkerplattor kan väljas. Vid användning i våtrum bör behov av halkdämpning undersökas före val av klinkerplattor.

Plattsättning Halmstad

Granitkeramikplattor, Plattor av porslinskvalitet som rekommenderas för alla ytor, såväl inomhus som utomhus. Plattorna kan tack vare tillverkningsmetoden tillverkas i stora format med mycket god måttnoggrannhet och med måttliga tjocklekar. De är därför speciellt lämpade för fasader eller liknande, där låg egenvikt är av betydelse. Granitkeramik tillverkas i en mängd olika färger, format och ytstrukturer. Plattorna kan tack vare sin höga måttnoggrannhet läggas med smala fogar. På beställning kan plattor som är måttjusterade levereras (rektifierade eller rakskurna). Det innebär att kanterna har sågats så att plattorna får exakta mått och kan monteras med minimala fogar (1,5–2 mm). Glaserade granitkeramikplattor för golv bör väljas med avnötningsklass lägst 3 för bostadsmiljöer respektive 4 eller 5 för offentlig miljö.

Terracottaplattor Så kallade terracottaplattor rekommenderas endast för torra golvytor inomhus. De ska inte användas på underlag med risk för fuktvandring. Plattorna bör undvikas i köksutrymmen, där risk för spill och stänk kan leda till bestående fläckbildning, speciellt gäller detta för spill/stänk av fett. Denna rekommendation gäller även för plattor som har efterbehandlats. För golvytor i anslutning till entréer, där gångtrafik med grova skor och repande smuts förekommer är denna typ av plattor mindre lämplig.

Vad vi gör

Kolla in våra tjänster